close
close
SK SK

Lehota na vrátenie tovaru


Ak objednávate ako súkromná osoba / spotrebiteľ (teda nie na firmu a neuvádzate IČO), máte v súlade so zákonom č. 108/2000 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás najprv najlepšie telefonicky alebo emailom s uvedením čísla objednávky, čísla faktúry, dátumu nákupu a Vášho čísla účtu.

Tovar, ktorý sme vám zaslali prepravcom a bude zasielaný späť, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Tovar vždy dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo inému znehodnoteniu počas prepravy alebo poškodeniu pôvodných obalov.

Neposielajte tovar na dobierku. Tovar následne zašlite na adresu AKH Slovakia s.r.o., Kopčianska 20, 851 01 Bratislava, alebo pre tovar zašleme kuriéra. Cena odvozu je 6€ / ks pneumatiky alebo disk. Čiastku Vám po prijatí tovaru uhradíme na Váš účet.